วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่๑ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕

กิจกรรม
- ควบคุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
-ควบคุมเด็กนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
-สังเก็ตครูพี่เลี้ยงสอน
-ประชุมคณะอาจารย์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
-ทำความสะอาดในห้องพักครู

ผลการปฏิบัติงาน
-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
-นักเรียนเข้าแถวเรียบร้อย
- ห้องสะอาดน่าอยู่

ปัญหาและการแก้ไข


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น