วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่๖ ระหว่างวันที่๑๘-๒๒มิ.ย.๒๕๕๕

กิจกรรม
- ทำความสะอาดห้องสมุดและห้องคอพิวเตอร์
-ควบคุมเด็กนักเรียนเข้าแถวทุกชั้นปี
-นำเสนอภอาเซียนหน้าเสาธง
-สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ๔  ๕
-จัดหนังสือห้องสมุดและตกแต่งห้องสมุดให้น่าอยู่และสวยงาม
-จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนเข้าแถวเรียนร้อย
-นักเรียนตั้งใจฟัง
-ห้องสมุดมีสีสันและน่าอยู่
-ป้ายนิเทศออกมาสวยงาม


ปัญหา/การแก้ไข
           -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น