วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่๔ ระหว่างวันที่๕-๘ มิ.ย. ๒๕๕๕

 กิจกรรม
-ยืนรอรับเด็กนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนก่อนเข้าแถวทุกเช้า
-ควบคุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
-นำเสนอประเทศอาเซียน
-สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ๔  ๕
-ทำความสะอาดห้อคอมพิวเตอร์และห้องสมุด
-กิจกรรมการไหว้ครูของนักเรียนทุกชั้นปี
 -เลือกตั้งประธานนักเรียน

ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนเคารพคุณครู
-เด็กเข้าแถวเรียบร้อย
-ตั้งใจฟังและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
- ห้องสะอาดน่าอยู่
-นักเรียนเข้าแถวเรียนร้อยเมื่อรับประทานอาหารกลางวัน
-ให้ระลึกถึงคุณครูที่ได้สอนเราตั้งแต่เด็ก
-สามารถเป็นแกนนำให้นักเรียนได้ปัญหา/การแก้ไข
       -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น