วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่๕ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มิ.ย.๒๕๕๕

กิจกรรม
-ควบคุมเด็กทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
-สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ๔  ๕
-อาจารย์นิเทศวิชาเอก กมลทิพย์  ธรรมกีระติ มานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


ผลการปฏิบัติงาน
-บริเวณโรงเรียนสะอาดเรียบร้อย
-นักเรียนตั้งใจเรียน
-มีการบันทึกการทำงานอย่างสม่ำเสมอปัญหา/การแก้ไข
           -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น