วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่๒ ระหว่างวันที่๒๑-๒๕ พ.ค. ๒๕๕๕

กิจกรรม
- ยืนรอรับเด็กนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- ควบคุมเด็กนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
- เข้าสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ , ๔ , ๕
- ควบคุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

ผลการปฏิบัติงาน
- เด็กเคารพต่อครูอาจาย์
- เด็กเข้าแถวเรียบร้อย
- ตั้งใจฟังและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ปัญหาและการแก้ไข
       -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น